ÇEVRE LİSANSI

 

Resmi gazete Tarih: 26.04.2009 Sayı: 27214 ile yayınlanan‘’Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında firmamız aşağıda belirtilen konularda tesislerin faaliyetlerine ve çevre etkilerine bağlı olarak Çevre Lisansı hazırlık başvuru takip ve raporlama hizmeti sunmaktadır Geri Kazanım Lisansı Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Ambalaj Atığı Bertaraf Lisansı Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama Ara Depolama Lisansı Tehlikeli atık ara depolama İşleme Lisansı Tıbbı Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Araç Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi Arındırma Lisansı PCB Arındırma