ÇEVRE İZNİ

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’ Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır. a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi) b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) (2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Resmi gazete Tarih : 26.04.2009 Sayı: 27214 ile yayınlanan‘’Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’’ Ek 1 ve Ek 2 listelerinde bulunan tesislerin çevre izni almaları zorunludur. Firmamız bu yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen konularda tesislerin çevre etkilerine bağlı olarak Çevre İzni hazırlık, başvuru ,takip ve raporlama hizmeti sunmaktadır Emisyon Atıksu deşarıj Gürültü Derin deniz deşarjı Tehlikeli madde deşarjı