İS SAGLIGI VE GUVENLIGI

 

Tesisin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına Uygunluğunun Değerlendirmesi Risk Analizi İş Sağlığı Güvenliği Kurul Toplantılarına Katılım Haftalık / Aylık İş Sağlığı Güvenliği Saha Denetimlerinin Programlanması Saha Denetimleri Sonucu Eksikliklerin Tespit Edilerek Alınması Gereken Tedbirler Hususunda İşverenin Bilgilendirilmesi - Raporlama Kuruluşların Faaliyetlerine Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Programlanması ve verilmesi Acil Eylem Planlarının Oluşturulması